rsz moskou 2005041
rsz moskou 2005058
Kaaba
Synagoge-Pinto
Synagoge-Pinto2

In bijgaande lijst vindt u een overzicht van de publicaties van mijn hand. Het gaat hierbij voornamelijk om publicaties op het gebied van streekgeschiedenis met name betrekking hebbend op de stad Tiel e.o., diverse gedichten over allerhande onderwerpen, artikelen over onderwerpen uit de islam, o.a. over islamitische gebedstapijten en een boek, een bloemlezing uit de Koran in het Zeeuws (zie illustratie).

zeeuwse knoppe                Beeld: De Drvkkery, Middelburg, 2014