lezingen

Lezingenaanbod

1. Islam - Islam in Nederland. Hoe kwam de islam in Nederland? Wat houdt islam zoal in? Wat geloven moslims, of niet? Wat zegt de koran ons? Dit thema wordt gebracht als “workshop”. Deelnemers ontvangen vooraf een reader die als basis dient voor een interactief gesprek over de islam in Nederland. De workshop kan worden uitgebreid met een (begeleid) bezoek aan een moskee bij de deelnemers aan de workshop in de buurt, of op verzoek elders in het land.

2. Islam - Beeldvorming van moslims en islam in Nederland 1947 – 1992 in de media (dagblad Het Parool). Wat gebeurde er in die 45 jaar en hoe werd erover bericht in de pers? [Doctoraalonderzoek J.P. Goossen, 2004]. 

3. Islam – Christendom - Overeenkomsten en verschillen tussen Bijbel en Koran. Hoe anders klinkt bijvoorbeeld het geboorteverhaal van Jezus in de Koran. Basisinformatie voor mensen met een vnl. christelijke achtergrond.

4. Religieuze rituelen - vasten - Overeenkomsten en verschillen in het vasten in Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en Hindoeïsme. Het meest bekend zijn de vasten gedurende de hele maand Ramadan in de Islam, terwijl andersgelovigen soms vaker en langer vasten.

5. Gebedstapijten – aard en herkomst van islamitische gebedstapijten, die minder islamitisch zijn dan algemeen wordt aangenomen en teruggaan op joods-christelijke voorbeelden. In veel Nederlandse huizen zijn gebedstapijten op de grond of aan de wand te vinden, zonder dat de eigenaar(s) goed weten welke afbeeldingen zijn gebruikt en wat ze betekenen. [PowerPointpresentatie; doorlopend onderzoek vanaf 1998].

6. Achnaton – farao 18e Dynastie (ca. 1450 v. Chr.). Is hij een voorbeeld geweest voor Mozes (ca. 1250 v. Chr.), die een eind maakte aan het geloof in meer goden en verder ging met het monotheïsme, en ook voor de Profeet Mohammed (ca. 600 n. Chr.) die het monotheïsme heel absoluut bracht? Een intrigerende farao, die nog altijd de gemoederen bezighoudt.

7. Hindoeïsme - in Nederland. Waar komen Hindoes in ons land vandaan, wat geloven zij, hoe zijn ze georganiseerd, welke stromingen zijn er onder hen? Hoe staat het met hun integratie in Nederland? 

8. Jodendom - Joodse huwelijkscontracten, ketubbot; de prachtige versieringen van deze contracten zijn eeuwenoud en per land verschillend. Opmerkelijk is dat de gebruikte afbeeldingen grote overeenkomsten vertonen met die op de islamitische gebedstapijten, zie lezing 5 hierboven. [PowerPoint presentatie, doorlopend onderzoek vanaf 2008].

'Geschiedenis loopt van toen naar nu. Collectief geheugen van nu naar toen'. Motti Golani (Israël), historicus.